Csak

-10% 35990 Ft felett | -13% 49990 Ft felett szinte mindenre

Akár -65% | Belső lámpák & Kültéri lámpák

Webhelyhasználati irányelvek

Jelen irányelvek meghatározzák a Feny24.hu weboldalunk (a továbbiakban „weboldalaink”) használatára vonatkozó megállapodott feltételeket. A jelen irányelvek a weboldalaink minden felhasználójára és látogatójára vonatkoznak.

Weboldalaink használatával Ön elfogadja az összes szabályt, és beleegyezik, hogy betartja azokat, valamint elfogadja a weboldalunk általános szerződési feltételeit.

A Feny24.hu weboldalait a Lampenwelt GmbH (a továbbiakban „mi” vagy „nekünk”) üzemelteti. Korlátolt felelősségű társaság vagyunk, amelyet a Német Szövetségi Köztársaság cégnyilvántartásában a HRB 8407 betétszám alatt jegyeztek be; székhelyünk és fő üzleti tevékenységünk telephelye a Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Német Szövetségi Köztársaság címen található. Közösségi adószámunk: DE 815 559 897.

 

Tiltott felhasználási módok

Weboldalunkat csak törvényes célokra használhatja. Weboldalainkat nem használhatja:

 • a hazai, nemzeti vagy nemzetközi jogot sértő módon,
 • jogellenes vagy tisztességtelen módon, vagy ami jogellenes vagy tisztességtelen céllal történik vagy következményekkel jár,
 • kiskorúaknak kárt okozó módon, vagy azt megkísérelni,
 • az alábbi tartalmi követelményeket sértő anyagok küldése, szándékos fogadása, feltöltése, letöltése, használata vagy további használata,
 • kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós vagy hasonló jellegű anyagok (spam) küldése vagy az ilyen küldések lebonyolítása (spam).
 • szándékos adatátvitel, vírusokat, trójai falovakat, időzített bombákat, billentyűleütésnaplózókat és hasonló rosszindulatú programokat tartalmazó anyagok küldése vagy feltöltése, amelyek célja a számítógépes szoftver vagy hardver működésének káros befolyásolása.

Elkötelezi magát, hogy nem fogja:

 • reprodukálni, másolni vagy tovább értékesíteni weboldalaink bármely részét oly módon, amely ellentétben áll a webhelyhasználati irányelveink feltételeivel.
 • nem károsíthatja, nem használhatja helytelenül, és nem módosíthatja:
  • weboldalunk bármely részét,
  • bármely olyan eszközt vagy hálózatot, amelyeken a weboldalainkat tárolják,
  • weboldalunk működtetéséhez használt bármely szoftvert; vagy
  • bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

 

Tartalmi követelmények

Jelen követelmények minden olyan anyagra vonatkoznak, amellyel Ön hozzászól a weboldalunkhoz (a továbbiakban „Hozzászólások”), valamint az ezekhez kapcsolódó interaktív szolgáltatásokra.

Az alábbi követelmények esetében Ön köteles a követelmények szellemiségében és az értelme szerint eljárni. A követelmények a teljes hozzászólásokra, valamint az egyes részeikre vonatkoznak.

A hozzászólások:

 • legyenek az igazságnak megfelelők (ha tényeket közölnek),
 • legyenek hitelesek (ha véleményt és nézeteket közölnek),
 • feleljenek meg az Ír Köztársaság alkalmazandó jogszabályainak és annak az országnak a jogszabályainak, ahonnan beküldték.

A hozzászólásoknak nem lehet:

 • becsületsértő tartalma,
 • obszcén, sértő, gyűlöletkeltő vagy uszító tartalma,
 • nem népszerűsíthetnek szexuálisan egyértelmű tartalmakat,
 • nem népszerűsíthetik az erőszakot,
 • nem népszerűsíthetnek faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékossági, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést,
 • nem sérthetik meg a szerzői jogot, az adatbázisjogot vagy a védjegyet,
 • nem idézhetnek elő megtévesztést,
 • nem sérthetik meg a harmadik féllel szemben fennálló jogi kötelezettséget, például a szerződéses vagy a titoktartási kötelezettséget,
 • nem népszerűsíthetik a bűnözést
 • nem fenyegethetik, nem élhetnek vissza és nem sérthetik meg a magánéletet, nem okozhatnak kellemetlenséget vagy nem kelthetnek indokolatlan félelmet,
 • nem adhatnak okot zaklatásra, ingerlésre, bosszantásra vagy egy másik személy zaklatására,
 • a hozzászólásokban nem adhatja ki magát más személynek, nem keltheti hamis személyazonosság benyomását, sem más személyhez fűződő hamis kapcsolatét,
 • tévesen azt a benyomást kelteni, hogy tőlünk származnak,
 • jogellenes magatartást (pl. szerzői jogok megsértése vagy a számítástechnikával történő visszaélés) védeni, támogatni vagy elősegíteni.

 

A weboldalunk használatából való ideiglenes vagy végleges kizárás

Jogunkban áll felmérni, hogy weboldalunk használata során Ön betartja-e a jelen engedélyezett webhelyhasználati irányelveket. Ha Ön megsérti ezt a szabályzatot, jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint intézkedni.

A jelen szabályzat megsértése lényeges jogsértésnek minősül, webhelyhasználati irányelveink feltételei és a jogsértés alapján jogosultak vagyunk a következő lépéseket megtenni:

 • azonnal, ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetjük a weboldalunk használatára vonatkozó jogát,
 • azonnal, ideiglenesen vagy véglegesen eltávolítunk minden olyan hozzászólást vagy anyagot, amelyet Ön feltölt a weboldalunkra,
 • megrovásban részesül,
 • további jogi lépéseket foganatosítunk Ön ellen,
 • a jogi hatóságoknak átadjuk az általunk észszerűen szükségesnek ítélt információkat.

Kizárjuk a felelősséget minden olyan intézkedésért, amelyet a jelen engedélyezési szabályzat megsértése miatt teszünk. A jelen irányelvben meghatározott lépések csak példák; jogosultak vagyunk bármilyen más, általunk megfelelőnek ítélt intézkedést megtenni.

 

Az engedélyezett használatra vonatkozó irányelvek változásai

A jelen irányelveket bármikor megváltoztathatjuk az oldal szövegének a módosításával. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan tájékozódjon a jelen irányelvek aktuális változatáról, mivel ez az Ön jogi kötelezettsége. A jelen irányelvek egyes rendelkezéseit időről időre felválthatják olyan rendelkezések vagy értesítések, amelyeket a weboldalainkon máshol teszünk közzé.